Виховна та позаурочна робота

 

Виховуючи дітей, ми виховуємо

майбутню історію нашої країни,

а значить і історію світу

 

Виховний процес в ліцеї втілюється в життя згідно річного та місячних планів виховної роботи, через позакласні виховні заходи, уроки теоретичного та виробничого навчання і передбачає цілеспрямовану діяльність педагогічного колективу ліцею на набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів, незалежно від національної принадлежності, особистих рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Основними напрямками виховної роботи, які враховуються при складанні річного плану виховної роботи є:

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • превентивне виховання;
 • гендерне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • трудове виховання;
 • психологічний супровід розвитку особистості учня;
 • проведення виховних годин, уроків-бесід, тематичних вечорів, «круглих столів» з різної проблематики;
 • організація роботи з учнями, які потребують соціального захисту (поліпшення умов навчання і виховання, матеріальне забезпечення та покращення житлово-побутових умов учнів-сиріт);
 • організація роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної і психологічної допомоги (робота з учнями девіантнної поведінки, робота Комісії по профілактиці і запобіганню правопорушень, Учнівського самоврядування);
 • організація дозвілля учнів, пропаганда здорового способу життя;
 • організація роботи гуртків та спортивних секцій;
 • проведення конкурсів, олімпіад, змагань.

Майбутнє України – за поколінням, яке сьогодні опановує життя у шкільних класах, ліцеях, інститутах і т.д.

Щоб знайти своє місце у житті, ефективно освоїти життєві і соціальні ролі, учень має володіти певними якостями, знаннями, а головне бути творчою особистістю. І, насамперед, сприяє цьому виховна робота, яка зорієнтована на активне залучення учня до виховного процесу ліцею на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості, глибокої поваги та взаєморозуміння.

Виховну систему сьогодні пропонують морально – духовні взаємини педагога і дитини. Наші учні сьогодні, як ніколи, потребують любові й уваги до себе, а тому, в основі цього напрямку лежить впровадження елементів особистісно – зорієнтованого підходу до процесу навчання.