Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

„Той, хто сидить на грошах, без грошей не залишиться.”

Сучасна бухгалтерія сягає своїм корінням у глиб століть. Бухгалтерія існувала у древніх римлян, греків, у Єгипті та в інших народів Стародавнього Світу.(Народна мудрість)

Не вдаючись до історії виникнення бухгалтерського обліку можна із упевненістю заявити, що фінансові і облікові спеціальності стали популярними в Україні на початку 90-х років із набуттям незалежності країною.

Сьогодні діяльність жодного підприємства, організації, неможлива без обліку. Саме цим і займається обліковець. Він веде роботи, що охоплюють види різного первинного обліку (обсяг готової продукції, витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, які використовуються у виробництві, господарстві тощо).

Обліковець робить відповідні записи у первинних документах за об’єктами обліку (нарядах, матеріальних та прибуткових ордерах, вимогах, накладних тощо), в журналах або на картах, підбиває підсумки та складає встановлену звітність.

Обліковець входить до складу працівників бухгалтерії.

Найбільш завзяті представники професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, рано чи пізно стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес – аудиторську чи консалтингову фірму.

 

Зараз багато керівників солідних фірм зацікавлені у підготовці бухгалтерського персоналу, тому не економлять коштів на навчанні за рахунок коштів фірми. А знання – це специфічна субстанція, яка не може бути відокремлена від людини. Тому, якщо Ви маєте бажання вчитися, отримані нові знання завжди залишаться з Вами, де б Ви не працювали. Для підготовки кваліфікованих робітників з професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних в ліцеї працює колектив викладачів та майстрів виробничого навчання. Всі свої знання вони передають учням готуючи їх до майбутньої праці.

 

Для отримання певних знань та вмінь з цієї професії в ліцеї функціонують навчальні кабінети спецдисциплін та комп’ютерний клас, який дає можливість досконало освоїти роботу на ПК та вивчити програму 1С Підприємство яка так необхідна для їх майбутньої професії. Клас підключений до глобальної мережі Інтернет та оснащений мультимедійним обладнанням.

 

У вас є можливість підвищувати кваліфікацію та заробляти знаннями.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних повинен знати:

-Основи організації виробництва;

-Організацію оперативного обліку;

-Форми первинної документації;

-План і кореспонденцію рахунків;

-Правила експлуатації обчислювальної техніки;

-Правила внутрішнього трудового розпорядку;

-Правила і норми охорони праці.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних повинен вміти:

  • Вести роботи, що охоплюють різноманітні види оперативного обліку;
  • Записи в первинних бухгалтерських документах
  • Виконувати роботи з різних ділянок обліку. Для підвищення рівня своїх знань та засвоєння отриманих навиків на практиці майбутні обліковці мають змогу отримувати консультації від працівників Хустської ОДПІ. З цією метою для них організовуються екскурсії до податкових органів, спільні лекції викладачів та інспекторів податкової служби. Вони залучаються до роботи в якості волонтерів, що дає змогу підготувати висококваліфікованих майбутніх фахівців.

 

На роботу ми йдемо перш за все заробляти гроші. І заробляти гроші, ця професія нам дає можливість.

Коли вже Ви станете фахівцем, який матиме впевнені знання з теорії та практики бухгалтерського обліку, буде просто злочином перед самими собою, якщо не використовувати та не окупати свої знання.

Перше, що приходить на думку, це ведення бухгалтерського обліку невеликих фірм. Операцій у таких фірм, як правило небагато, а іноді і взагалі немає. Ваша роль зводиться до ведення обліку, складання та здавання звітності до податкової, статистики, фондів і т.д. Робити це можна у позаробочий час, а розвозити звітність не обов’язково особисто. Для цього можна найняти кур’єра, або домовитися з керівництвом фірми, облік якої Ви ведете, про те, що здачу звітності буде здійснювати фірма самостійно. Останнім часом, в умовах дефіциту кваліфікованих бухгалтерських кадрів, на це все частіше погоджуються, оскільки було б нерозумним використовувати високооплачуваного працівника для того, щоб стояти у чергах для здачі звітності. Тобто, у такому разі Ваша роль зводиться виключно до ведення обліку та складання звітності (без її здавання користувачам звітності).

На завершення першого знайомства з цією професією, радимо проаналізувати, хто із Ваших знайомих працює обліковцем з реєстрації бухгалтерських даних та запитати у них про їх враження від роботи. Отримана від них інформація буде дуже цінною для Вас на етапі становлення як фахівця з бухгалтерського обліку.

Саме з таких випускників виростуть відомі робітники, бізнесмени, дизайнери, модельєри, економісти, які допоможуть творити в Україні стабільну, розвинуту економіку, високу культуру виробництва, підвищать добробут особистості та суспільства в цілому.