Кращий педагогічний досвід

Перспективний педагогічний досвід – важливий фактор підвищення педагогічної майстерності, розвитку творчої ініціативи викладача, невичерпне джерело нового, прогресивного. Він повинен бути оригінальний за змістом, логікою, методами і прийомами. Це зразок педагогічної діяльності, що дає кращі результати порівняно з масовою практикою. У ньому творчо відбиваються досягнення, висновки і рекомендації педагогічної науки, реалізуються виявлені закономірності, синтезуючись з особистим досвідом педагога.

Впроваджуємо досвід роботи викладача спеціальних дисциплін швейного профілю Філак Г.П. «Використання інтерактивних методів навчання як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках професійно – теоретичної підготовки швейного профілю».

Актуальність: широке й ефективне впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів. Використання інтерактивних методів навчання  є засобом активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони стають більш самостійними, звикають займати активну позицію щодо процесу навчання, більш усвідомлено сприймають матеріал, мають змогу частково адаптувати його до власних інтересів та потреб. Вільний творчий пошук, обмін думками, змагання, взаємоконтроль та самоконтроль – все це сприяє активному засвоєнню учнями знань і вмінь, створенню емоційного контакту між усіма учасниками навчального процесу, посилює практичну спрямованість діяльності учнів, що є головним завданням навчання.