Методичний кабінет

«Розвиток і освіта жодній людині

не можуть бути дані або повідомлені.

Кожен, хто бажає до них прилучитися

повинен досягти цього власною діяльністю,

власними силами, власною напругою…

Тому самодіяльність – засіб і одночасно результат освіти…»

А. Дістерверм

Методист ліцею

Мальцева Тетяна Олександрівна

План роботи методичного кабінету Хустського професійного ліцею сфери послуг

Методичний кабінет є центром методичної роботи професійно-технічного навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
 • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам професійно-технічного навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;
 • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

 • Організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій працівників ( семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів), організацію педагогічних питань і науково-практичних конференцій тощо.
 • Організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників; пропонування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології.
 • Ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Завдання діяльності методичного кабінету:

 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби професійно – технічного закладу.
 • Створення банку даних програмно – методичної, нормативно – правової, науково – технічної інформації.
 • Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам.
 • Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів.
 • Задоволення запитів, потреб педагогів в інформації професійно – особистісної орієнтації.
 • Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Зміст діяльності методичного кабінету:

 • Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною науково – методичною літературою.
 • Здійснення організаційно – методичної допомоги педагогам у науковій організації праці, в розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп.
 • Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.
 • Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.
 • Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів; науково – практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо.
 • Здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи професійно – технічного закладу.
 • Здійснення наставництва, стажування молодих педагогів.
 • Сприяння участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі.
 • Сприяння впровадженню в практику педагогів кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи. З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в ліцеї створено 2 методичні комісії. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого навчання.

Визначення змісту, форм і методів роботи комісій залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи методичного кабінету ХПЛСП розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників. На практичних семінарах та педагогічних читаннях обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики.