Єдина методична проблема

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

НАД ОБРАНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

 Однією з важливих завдань методичних комісій є організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, циклу предметів, професії, яку отримують учні.

Методична проблема має обиратися всім колективом, при цьому важливо врахувати наявний педагогічний досвід, підготовленість працівників до реалізації завдань цієї проблеми та наявність необхідної теоретичної бази. Учасниками роботи за єдиною методичною проблемою є всі викладачі та майстри виробничого навчання. Обрана методична проблема повинна стосуватися всіх форм методичної роботи навчального закладу.

На основі загальної теми кожна методична комісія обирає свою. Ця тема не повинна бути надто загальною і об’ємною. На її реалізацію відводиться кілька років (від трьох до п’яти). Методичну проблему доцільно визначити наприкінці навчального року, саме тоді формуються проекти перспективного плану роботи педагогічного колективу за єдиною методичною проблемою, плани роботи методичних комісій.

 

Педагогічний колектив Хустського професійного ліцею сфери послуг працює

над єдиною методичною проблемою

«Формування конкурентно-спроможної особистості шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних технологій»

2017-2020 н.р.

 

„Наставник повинен тільки

допомагати вихованцю боротися

з труднощам осягнення того чи

іншого предмета: не вчити,

а лише допомагати вчитися”

К.Д. Ушинський

 

Завдання

–        дидактичні:

 • формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
 • розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;
 • розвиток практично-дослідницьких навичок учнів;
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактуалізації особистості;
 • підвищення рівня навчальних досягнень.

–        педагогічні:

системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій; які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів:

 • технології інтерактивного навчання;
 • технології проектів;
 • технології критичного мислення;
 • ігрових технологій;
 • інформаційних технологій;
 • технології диференційованого навчання;

Методична проблема