Державна кваліфікаційна атестація з професії кравець.

24 лютого, 2020 § 0

В Україні дедалі більше зростає значення освіти, яка істотно впливає на соціальний та економічний розвиток країни. Одне з найголовніших завдань держави – мати здатність підтримувати на належному рівні підготовку робітничих кадрів, забезпечувати ефективне функціонування галузей виробництва та сфери послуг. Саме професійна освіта покликана забезпечувати відтворення трудових ресурсів держави з достатнім рівнем кваліфікації й професіоналізму, високим рівнем готовності до професійної діяльності, професійно компетентних фахівців на сучасному ринку праці.     Учні навчальних груп № 21 та № 22 успішно склали Державну кваліфікаційну атестацію з професії кравець.

Кваліфікаційна комісія розглянула результати учнівських пробних кваліфікаційних робіт, зведені відомості успішності, виробничі характеристики та встановила відповідність рівня професійної підготовки учнів до вимог Державного стандарту з професії та їх готовність самостійно виконувати виробничі завдання згідно з кваліфікаційною характеристикою.

 Члени державної кваліфікаційної комісії відзначили якісну підготовку учнів і запевнили, що такі кваліфіковані робітники завжди будуть мати попит на ринку праці. За результатами державної кваліфікаційної атестації  45 учням присвоєна кваліфікація кравець 2-3, 4 розрядів, двоє з них отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.