Інноваційна діяльність ліцею

Інноваційна модель розвитку суспільства потребує висококваліфікованої робочої сили, професійно мобільних, конкурентоспроможних працівників. Звідси випливає головне завдання для системи професійно-технічної освіти: забезпечення економіки держави кваліфікованими, грамотними кадрами, які дали б змогу долучитися до сучасних інтегрованих процесів, характерних для глобалізованого світового співтовариства.

У зв’язку з цим набуває актуальності теоретичне обґрунтування, впровадження в процес професійного навчання майбутніх робітників інноваційних форм і методів навчання і насамперед тих, що передбачають формування в учнів здатностей до діяльнісного оволодіння навчальним матеріалом, основ професійної майстерності.

Інновації — об’єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового — новації. В принципі, будь-яке соціально-економічне нововведення, доки воно не отримало масового, тобто серійного поширення в галузі освіти, праці, виробництва і управління, можна вважати інновацією.

Інновації у педагогічній діяльності розглядаються як нововведення в педагогічній системі, які покращують результати навчально-виховного процесу, формують новий стиль навчання.

Інноваційний проект «Створення електронного контенту дидактичного забезпечення спецдисциплін у підготовці кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладів»

Актуальність: Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Нині не можливо  уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ.

З переходом на нову систему підготовки фахівців висуваються нові вимоги до науково-методичного забезпечення навчального процесу. Поряд із традиційними складовими компонентами науково-методичного забезпечення навчального процесу інноваційною формою навчального процесу є електронні навчально-методичні комплекси.

Педагогічний колектив Хустського професійного ліцею сфери послуг  протягом останніх років активно впроваджує ІКТ технології у навчальний процес, як перспективний засіб навчання, індивідуалізації та ефективного контролю за навчальною діяльністю учнів.

Із переходом на нову систему підготовки кваліфікованих робітників висуваються нові вимоги до якісного комплексно-методичного забезпечення професій. Такими є електронні навчально-методичні комплекси – сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів, необхідних для ефективного виконання учнями робочих навчальних програм із предметів професійної підготовки.

План заходів для реалізації інноваційного проекту «Створення електронного контенту дидактичного забезпечення спецдисциплін у підготовці кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладів»