Філак Ганна Петрівна

 


АНКЕТА ВИКЛАДАЧА
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Особисті дані  Філак Ганна Петрівна, 15.06.1956 р.н.   
Освіта  Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, технологія швейних виробів, інженер – технолог, 1986 рік
Стаж педагогічної роботи 40 років
Рік та результати останньої атестації 2013 рік, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист»
Підвищення кваліфікації 2017 рік,

НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області, свідоцтво ПК 22771726/ 000811-17

від 13.03.2017 (викладачі професійно-теоретичної підготовки)

Посада Викладач спеціальних дисциплін швейного профілю
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета атестації педагогічного працівника На відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»
Методична проблема, над якою працює педагог «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках професійно – теоретичної підготовки швейного профілю»
Відкриті уроки на рівні навчального закладу «Послідовність і правила обміру фігури та запис вимірювань» – 2014 р.

«Розрахунок і побудова креслень спідниці: заднє полотнище» – 2015 р.

«Моделювання спідниць розширених донизу та прямих з вертикальними рельєфами» – 2016 р.

«Естетичні властивості тканини» – 2017 р.

Методичні напрацювання – Збірник «Інструкційно – технологічних карт» з професії «Закрійник» – 2014 р. (Філак Г.П., Косей М.О., Джумурат М.В., Величко О.М.)

«Робочий зошит для лабораторно – практичних робіт з предмету «Основи конструювання одягу» – 2014 р. (Філак Г.П., Косей М.О.)

– Посібник «Інноваційні методи обробки окремих деталей і вузлів швейних виробів» – 2017 р. (Філак Г.П., Величко О.М.)

– «Збірник критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із спеціальних дисциплін та виробничого навчання» (професія швачка, кваліфікація: 1-2, 3, 4 розряди) – 2017 р. (Філак Г.П., Косей М.О., Джумурат М.В., Мейгес Т.В)

– «Збірник ККЗ для проведення поетапної атестації» (професія кравець, кваліфікація: 2-3 розряди) – 2017 р.

– Тестові завдання для проведення тематичної атестації з професій «Швачка», «Кравець» по предмету обладнання швейного виробництва – 2017 р.

Методичні розробки уроків:

 – «Розрахунок і побудова креслень спідниці: заднє полотнище»;

– «Послідовність і правила обміру фігури та запис вимірювань»;

 – «Моделювання спідниць розширених донизу та прямих з вертикальними рельєфами»;

– «Естетичні властивості тканини»;

Участь у роботі творчих груп, методичних об’єднаннях – Доповідь на засіданні обласної методичної секції швейного профілю: «Змістовне планування роботи методичної комісії –  запорука підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» – 2016 р.  
– Доповідь на засіданні обласної методичної секції швейного профілю: «Особливості формування змісту навчальних програм для впровадження сучасних стандартів з професії швачка, кравець, закрійник, розроблених на модульно-компетентнісній основі» (з досвіду роботи).
– Участь у створенні електронного навчально-методичного комплексу з професії швачка (1-4 розряди).– Участь у роботі творчої групи над розробкою робочих навчальних планів та програм на модульно-компетентнісній основі.– Доповіді на засіданнях методичних комісій:«Інтерактивні методи навчання» – 2016 р.;– «Методи організації і реалізації пізнавальної діяльності» – 2017 р. 
Участь учнів у конкурсах «Кращий з професій» (на ліцейному та обласному рівнях) Обласний  конкурс фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії кравець (ІІІ, ІV місце) – 2015 р.
  Стаття  «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках професійно – теоретичної підготовки швейного профілю»
ПОЗАНАВЧАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведені заходи: – Виховна година з елементами тренінгу: «Толерантність та нетерпимість» –  2015 р. – Конкурс серед груп: «Кращий знавець швейного профілю» – 2016 р.

– Брейн – ринг серед учнів швейного профілю «Ми ерудити» – 2017 р.