Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

11 вересня, 2020 § 0

Відповідно до затвердженого плану-графіка з 07 по 11 вересня 2020 року педагогічні працівники закладу освіти  пройшли заключний етап курсів підвищення кваліфікації, які проводив Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

У зв’язку з карантинними заходами заліковий етап курсів відбувся в режимі онлайн з використанням технологій дистанційного навчання та інтернет-ресурсів.

Педагоги оновили свої знання та модернізували професійні компетентності. Під час роботи конференції обговорювалися питання: професійна технічна освіта сьогодення – реалії та перспективи, технологічний підхід в освіті, інноваційні технології як спосіб підвищення пізнавальної активності та професійної компетентності здобувачів освіти, розвиток інноваційного творчого потенціалу здобувачів освіти засобами проблемно-розвивального навчання, упровадження інноваційних технологій у практику роботи ЗП(ПТ)О. При захисті випускних робіт став змістовний обмін практичним досвідом, цікавими ідеями, креативними формами роботи, окреслення перспективних напрямів інноваційної діяльності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

За результатами навчання педагогічні працівники отримають відповідні свідоцтва.