Охорона праці

Конституцією України проголошено, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Але з кожним роком, зростає кількість факторів, які негативно впливають на безпеку життєдіяльності  людини.

Науково – технічний  прогрес разом із благами приніс людству, на жаль, і численні лиха. Людина – творець науково-технічного прогресу-стала його заручником. Тому Верховною Радою України прийнято Закон «Про охорону праці», який має велике соціально-економічне значення. Закон України «Про охорону праці»  це самостійна гілка  в законодавстві України про працю. В статті 1 даного закону визначено, що «охорона праці це система правових, соціально – економічних,  організаційно – технічних, санітарно – гігієнічних і  лікувально – профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатність людини у процесі трудової діяльності.

Головним завданням охорони праці в Хустському професійному ліцеї сфери послуг є формування в учасників навчально – виховного процесу, знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я,  як особистого, так і іншого. Тому робота з охорони праці в ліцеї проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці».

Всі заходи та організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в ліцеї здійснюються під керівництвом директора Пригара Д.М.  та інженера з охорони  праці Дулкай О.І. В ліцеї постійно функціонує кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

У процесі навчання учні професійно-технічних навчальних закладів оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії,  іншої техніки, які є травмонебезпечними.

Згідно з нормативно-правовими документами в ліцеї організована робота по комплексній програмі з охорони праці з учнями та працівниками ліцею. Для всіх працівників та учнів розроблені інструкції з охорони праці, пожежної безпеки,  по яких проводяться  навчання.

Реалізація прав працівників та учнів здійснюється через виконання вимог викладених у законодавчих актах щодо охорони праці, а саме:

В ліцеї діють наступні положення з охорони праці:

Розроблені програми:

Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення Дня охорони праці в Україні у 2020 році.

Генеральною  Асамблеєю  ООН  на 74 – й  сесії  була прийнята Резолюція  А/74/ L.86 «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі» , відповідно  до якої  2021- 2030 роки  проголошуються  другим десятиліттям  дій по забезпеченню  безпеки дорожнього руху. Глобальною метою  Десятиліття  є скорочення кількостей  смертей  та  травм  у результаті дорожньо – транспортних пригод  на 50 відсотків  до 2030року.Світовим співтовариством  розпочато низку заходів, спрямованих  на якісне поліпшення ситуації  з проблемою  дорожньо- транспортної аварійності.

З метою запобігання травматизму  внаслідок дорожньо- транспортних пригод  та привернення уваги молоді та педагогічних працівників  до правил  поведінки на дорогах  до Вашої уваги ролик  з  безпеки дорожньго руху  «БЕЗПЕЧНА  ДОРОГА ДОДОМУ»