На базі навчально-практичного центру сучасних швейних технологій і дизайну проведено стажування педагогічних працівників швейного профілю ЗП(ПТ)О області.

6 лютого, 2019 § 0

Щоб готувати конкурентоспроможного кваліфікованого робітника, потрібно максимально наблизити навчальний процес у ЗП(ПТ)О до умов виробництва. У зв’язку зі стрімкими інноваціями в швейній галузі особлива увага приділяється питанням підвищення кваліфікації та росту професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, які в подальшому навчатимуть учнів, фахівців швейної галузі, незайняте населення міста та області.

Знання, вміння, навички, застосування сучасного високопродуктивного обладнання, впровадження  нових виробничих технологій – основні критерії, що ставляться до професійної майстерності кваліфікованого робітника.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 № 1199 затверджений перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких може здійснюватись стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів спеціальних предметів. До цього переліку включено Хустський професійний ліцей сфери послуг з професій кравець, швачка.

З метою ознайомлення та опанування новітніх виробничих технологій, освоєння нових видів виробничих процесів відповідно до вимог роботодавців та потреб регіонального ринку праці на базі НПЦ СШТіД Хустського професійного ліцею сфери послуг проведено стажування для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О області. Зміст та строки стажування було визначено програмою стажування, що розроблялася закладом-виконавцем за погодженням із закладом-замовником, затвердженою керівником закладу-виконавця.

У січні-лютому 2019 року пройшли навчання 10 педагогічних працівників із 7 закладів професійної освіти області. Стажування складалося з теоретичної і практичної частин за очно-дистанційною формою навчання в кількості 80 годин.

Дистанційний етап навчання (з 21 січня до 01 лютого 2019 р.) передбачав вивчення сучасних виробничих технологій (обробка розрізу та низу рукава чоловічої сорочки; новітні способи обробки чоловічих штанів). Для цього  за програмою стажування педагогічними працівниками ліцею спільно з НМЦ ПТО в Закарпатській області розроблено електронну базу навчальних матеріалів, яку було розміщено на GOOGLE-диску. Під час очного етапу (з 04 лютого до 05 лютого 2019 р.) стажисти підвищували професійну майстерність шляхом освоєння нових компетенцій, мали змогу ознайомитися з роботою програмного комплексу САПР. Через виконання практичної роботи (виготовлення чоловічих брюк за сучасними технологіями  швейних підприємств) відпрацьовували сучасні виробничі технології та набували практичних навичок роботи на сучасному швейному обладнанні.

Стажування є однією з основних форм удосконалення фахової майстерності  педагогічних працівників та фахівців швейної галузі, практичного вивчення сучасної техніки та технологій виробництва, організації праці, виробничого досвіду. По завершенню стажування слухачі отримали сертифікати про опанування новітніх виробничих технологій та довідки про проходження стажування.