Кроки до майстерності

20 грудня, 2018 § 0

В рамках роботи методичного тижня з  професій швейного профілю викладач Філак Г.П. ділилася досвідом роботи з теми: «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки швейного профілю». Використання інтерактивних методів навчання  є засобом активізації пізнавальної діяльності учнів. Вони стають більш самостійними, звикають займати активну позицію щодо процесу навчання, більш усвідомлено сприймають матеріал, мають змогу частково адаптувати його до власних інтересів та потреб. Вільний творчий пошук, обмін думками, змагання, взаємоконтроль та самоконтроль – все це сприяє активному засвоєнню учнями знань і вмінь, створенню емоційного контакту між усіма учасниками навчального процесу, посилює практичну спрямованість діяльності учнів, що є головним завданням навчання.

З доповіддю про використання сучасних технологій для  підвищення ефективності навчальних занять виступила методист Мальцева Т.О. Активний розвиток інформаційного суспільства протягом останніх десятиліть спричинив зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах життя, а особливо в науці, освіті, виробництві. Нині не можливо  уявити сучасний навчальний процес без використання ІКТ. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів.

В ході засідання методичної комісії педагоги обмінялися досвідом з проблем підвищенню ефективності сучасного уроку, поділилися ідеями набутого практичного педагогічного досвіду, нетиповими  засобами навчання.    

Викладач, майстер в/н  – це  режисер уроку. Перед ними стоїть завдання  максимально точно і повно реалізовувати свій  сценарій – створити результативний, захоплюючий для учнів урок.