Засідання методичної секції педагогічних працівників із професій громадського харчування та ресторанного сервісу (офіціант, бармен).

5 листопада, 2020 § 0

Сучасні форми ресторанного обслуговування – тема засідання методичної секції педагогічних працівників із професій громадського харчування та ресторанного сервісу (офіціант, бармен), яке відбулося 05 листопада 2020 року в режимі онлайн. У заході брали участь педагоги 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників із даних професій.
Виступи педагогів під час роботи секції були присвячені сучасним формам обслуговування в закладах ресторанного господарства, що має знайти відображення як варіативний компонент у робочих навчальних програмах професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, а також у додаткових компетентностях, які у робочих навчальних планах виведені як вільнообрані предмети.
У ході роботи секції обговорювалося питання упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з професій офіціант, бармен. Лях Ольга – майстер виробничого навчання Хустського професійного ліцею сфери послуг, розповіла про особливості організації освітнього процесу за дуальною формою навчання, підкресливши її переваги.

Отже, для забезпечення формування у здобувачів освіти професійних компетентностей, які б відповідали вимогам сучасних закладів ресторанного господарства, їх необхідно знайомити з новими технологіями, формами та видами обслуговування клієнтів у ресторанному бізнесі, тобто постійно оновлювати зміст навчальних програм професійної підготовки.