Дулкай Олена Іванівна

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Особисті дані 

Дулкай Олена Іванівна,

02.09.1964 р.н.  

Посада

Викладач загально – професійної підготовки

Освіта 

1976, Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, технологія швейних виробів, інженер – технолог

Стаж роботи на займаній посаді

5 років  

Підвищення кваліфікації

2019, Білоцерківський ІНПО ДВНЗ «УМО», свідоцтво СПК 35946459-000456-19

від 26.04.2019  (викладачів професійно-теоретичної підготовки);

2019, Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів, посвідчення № 910-ОП-19 від 20.09.2019

Мета атестації

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Методична проблема

«Впровадження інтерактивних методів навчання при вивченні предмета Охорона праці»

 

Відкриті уроки на рівні навчального закладу

– «Основні законодавчі акти з охорони праці»;

– «Виробничий травматизм і профзахворювання, їх причини та заходи запобігання»;

– «Горіння речовин та способи його припинення»;

– «Електрика промислова, статична, атмосферна. Особливості ураження електричним струмом»;

– «Перша допомога при знепритомненні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні»

Методичні напрацювання

– Збірник тестових завдання для проведення тематичної атестації з професій «Кравець», «Перукар (перукар-модельєр)» по предмету  охорона праці – 2019 р.

Методичні розробки уроків:

– «Електрика промислова, статична, атмосферна. Особливості ураження електричним струмом»;

«Виробничий травматизм і профзахворювання, їх причини та заходи запобігання»;

– «Перша допомога при знепритомненні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні»

Участь в конкурсах, оглядах

Участь в обласному огляді – конкурсі з охорони праці професійно – технічних навчальних закладів, 2016 р.

Участь учнів в олімпіадах

Обласна інтернет – олімпіада  з  предмета «Охорона праці» серед учнів ПТНЗ, (учасниця Апацька Мар’яна), 2017 р.;

– Обласна інтернет – олімпіада з предмета «Охорона праці», серед учнів ЗП(ПТ)О (учасниця Влад Діана), 2019 р.

Участь у роботі творчих груп, методичних об’єднаннях

– «Збірник критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із спеціальних дисциплін та виробничого навчання» (професія швачка, кваліфікація: 1-2, 3, 4 розряди) – 2017 р.

– Доповіді на засіданнях методичних комісій:«Інтерактивні методи навчання» – 2016 р.; «Методи активізації  пізнавальної діяльності учнів» – 2017 р. 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведені заходи

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності – 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.;