Вебінар для старших майстрів ЗП(ПТ)О.

19 листопада, 2019 § 0

Ключові питання організаційно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в закладі освіти у поточному навчальному році розглядалися на вебінарі, проведеному 19 листопада 2019 року для старших майстрів ЗП(ПТ)О.    Про необхідність здійснення з боку старших майстрів як організаторів професійно-практичної підготовки в ЗП(ПТ)О контролю за розробленням, погодженням, затвердженням та виконанням цілого ряду навчально-методичних документів, що регламентують виробниче навчання, говорила керівник постійного семінару для цієї категорії педагогічних працівників Войченко Л.П., методист НМЦ ПТО у Закарпатській області.
Увага учасників вебінару була зосереджена на особливостях розроблення навчальних програм з виробничого навчання як складової освітніх програм підготовки кваліфікованих робітників за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.
На семінарі обговорювалися також питання контрольно-аналітичної діяльності старшого майстра, здійснення ним системного контролю за навчально-виробничим процесом у ЗП(ПТ)О. Методист центру Войченко Л.П. дала роз’яснення щодо змісту, форм і методів внутрішнього контролю, детально пояснила суть складових контролю старшого майстра за організацією та проведенням виробничого навчання в закладі освіти.