Гуртожиток

Хустський професійний ліцей сфери послуг надає учням ліцею безкоштовне проживання в гуртожитку. Гуртожиток розрахований на 300 чоловік. На даний час в ньому проживає 154 учні. Гуртожиток розташований на вулиці Пушкіна  поряд з теоретичним корпусом і має відповідні соціально – побутові умови для проживання: кімнати для проживання учнів розраховані на 2-3 особи; душові кабіни, кімнати  відпочинку, самопідготовки.

Працює гуртожиток відповідно до правил внутрішнього розпорядку. Виховна позаурочна робота в гуртожитку планується, організовується і проводиться вихователями  гуртожитку. Вихователі працюють у тісному контакті з педагогічними працівниками ліцею, органами учнівського самоврядування та батьківським комітетом. З метою створення здорових соціально – психологічних відносин в колективі, професійній орієнтації учнів та їх соціальної адаптації, в гуртожитку працює практичний психолог.

 

Основні методи виховної роботи в гуртожитку

До основних методів виховної роботи в гуртожитку належать: метод переконання, метод стимулювання, метод оцінки та самооцінки.

1

За допомогою методу переконання вихователь має можливість формувати уявлення своїх вихованців, їх поглядів та основних понять на рівні обміну інформацією. Вихователь враховує можливість впливу на учня масової та соціальної культури, соціальної мобільності.

Метод стимулювання використовується при організації діяльності учнів, які мешкають у гуртожитку, на виконання доручень, завдань, при організації різноманітних змагань.

Метод оцінки та самооцінки, завдяки якому проводиться оцінювання вчинків учнів, надає їм допомогу в саморегуляції їх поведінки, яка замикається в заохоченні, зауваженнях, в створенні ситуації довіри, самоконтролю і контролю, самокритики.

Основні форми виховної роботи в гуртожитку

Основними формами виховної роботи в гуртожитку є організаційна, пізнавальна та моральна.

 

2
3
4

 

У своїй діяльності вихователь гуртожитку допомагає учням в їх особистісному розвитку, у засвоєнні та нормальному прийнятті суспільних норм та цінностей, у дотриманні засад морально та духовно повноцінного буття. Форми та методи виховання – це основні способи взаємодії вихователя зі своїми вихованцями, у процесі яких відбуваються якісні зміни у розвитку особистості.

 

Положення про гуртожиток

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку хустського професійного ліцею сфери послуг

Режим дня в гуртожитку хустського професійного ліцею сфери послуг

Памятка черговому