21-22 лютого 2019 року відбулася державна кваліфікаційна атестація у формі захисту дипломних (творчих) робіт з професії кравець, кваліфікація: четвертого розряду у випускних групах № 21, № 22 з терміном навчання 1,5 роки.

22 лютого, 2019 § 0

Характерна для сьогоднішньої ситуації модернізація виробництва вимагає підготовки робітників, які швидко пристосовуються до змін, готових змінити свою професію й ступінь відповідальності, а це означає – і здатних навчитися нової професії. Вони зобов’язані бути готовими впоратися з новими професійними функціями й здатними сприйняти ці конфігурації як звичайний режим сучасного виробництва. Тож сьогодні потрібен професійно мобільний кваліфікований робітник, готовий повноцінно жити й працювати навіть у стані невизначеності й непередбачуваності, готовий до саморозвитку й самовдосконалення. У навчально-практичному центрі сучасних швейних технологій і дизайну створено сприятливі умови для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави.

Державна кваліфікаційна комісія проаналізувала підсумки навчальних досягнень учнів, отримані результати за пробні кваліфікаційні роботи, заслухала  захист дипломних (творчих) робіт, розглянула щоденники обліку виконання  детальної програми виробничої практики, висновки роботодавців і виробничі характеристики.

За результатами державної кваліфікаційної атестації  53 учням присвоєна кваліфікація кравець 4 розряду, четверо випускників отримають дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.