Січневі педагогічні читання «Педагогіка співробітництва – шлях до розвитку творчої активності учнів»

10 січня, 2018 § 0

Докладніше: згідно з планом роботи педагогічних працівників ліцею під час учнівських канікул під керівництвом методиста Мальцевої Т.О. та голів методичних комісій Лесюк О.М., Мадай М.Б., Філак Г.П. відбулися педагогічні читання на тему: «Педагогіка співробітництва – шлях до розвитку творчої активності учнів» з метою підвищення професійної компетентності педагогів. Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків оптимізації навчального процесу у навчальних закладах є його спрямування на демократизацію взаємовідносин педагога та учня, що відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального процесу, інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. Викладачі Філак Г.П., Часіна О.О., Косей М.О. у своїх доповідях розкрили ідеї творчої взаємодії педагога і учня: навчання без примусу, ідею досягнення поставленої мети, індивідуального і колективного підходів до діяльності учнів, творчого самоврядування, особистісного підходу до виховання, співпраці викладачів та майстрів виробничого навчання з батьками, громадськістю.Цікавими і змістовними були доповіді майстрів виробничого навчання Силимонки Т.Д., Величко О.М., Буковецької М.Ю.